7 november öppnar regionen årets vaccinering mot covid-19 och influensa.
7 november öppnar regionen årets vaccinering mot covid-19 och influensa. Bild: Elin Johansson

Antalet fall av covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland

Under vecka 42 fick Folkhälsomyndigheten 1 286 fall av covid-19 inrapporterade i landet, en stor ökning mot tidigare. Nu kommer regionen med årets rekommendationer kring vaccination.

ANNONS
|

Antalet bekräftade fall var en ökning med 33 procent jämfört med veckan innan, och en högre siffra än medelvärdet de tre föregående veckorna både nationellt och i flera av landets regioner, däribland Västra Götaland.

Nu informerar Västra Götalandsregionen om hur man ska tänka, sett till vaccinationer. Årets vaccinationer för både covid-19 och influensa startar den 7 november. I första hand rekommenderas vaccination till personer som är över 65 år gamla, de som är gravida och de personer som har en sjukdom som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk av en luftvägsinfektion.

– Vi ser nu att smittspridningen av covid-19 ökar och influensasäsongen brukar börja i slutet av året. Vaccinera dig både mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp, då minskar du risken för att bli allvarligt sjuk, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland i ett pressmeddelande.

ANNONS
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland. Bild: Catharina Fyrberg

För de som bor på särskilda boenden för äldre och i ordinärt boende med hemsjukvård har årets vaccinationer redan kommit igång.

Covid-19 har ökat de senaste veckorna

Vecka 42 provtogs 6 131 personer för covid-19 i Sverige, tio procent fler jämfört med veckan innan. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 var 23 procent vecka 42, vilket är en ökning jämfört med veckan innan då andelen positiva var 19 procent.

Totalt ökade antal bekräftade fall med 33 procent vecka 42, jämfört med vecka 41. För de flesta som får covid-19 eller influensa är sjukdomen nu ofarlig och går över. Men för den i riskgrupp finns risken att bli svårt sjuk.

– I Västra Götaland har vi de senaste veckorna sett en ökning av antalet fall av covid-19 bland de som vårdas i slutenvården och bland personer som vistas i kommunal vård och omsorg, så tveka inte att boka tid för vaccination om du är i riskgrupp, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, i pressmeddelandet.

NU-sjukvården ser ännu ingen stor ökning av patienter med covid-19 på sina sjukhus.

Grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa

• Personer 65 år eller äldre.

• Gravida efter graviditetsvecka 12.

• Vuxna från 18 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:

• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke. För covid-19 även hypertoni.

• Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma

• Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).

• Kronisk lever- eller njursvikt

• Diabetes mellitus typ 1 och 2

• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive Downs syndrom

Andra grupper som särskilt kan beaktas för covid-19-vaccination, utöver dessa definierade riskgrupper, är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

• Följande grupper rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa och prioriteras också under november:

• Barn 6 månader till 17 år med sjukdomar, diagnoser och tillstånd enligt ovanstående lista för vuxna.

• Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

• Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Källa: Folkhälsomyndigheten. Läs hela pressmeddelandet här.

comments

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS