Elddop väntar för NU-sjukvården under 2024

Höjda löner, ökade kostnader, dyrare läkemedel. Lägg därtill ett eftersläpande underskott från i fjol. I år fattas drygt 450 miljoner kronor i NU-sjukvården. Målet är att minska kostnaderna med hälften av det. Det är den svåraste ekonomiska situationen som NU-sjukvården någonsin stått inför.
– Jag har varit chef i snart 30 år och aldrig varit med om något liknande, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör.