"En majoritet av personalen vill säga upp sig – jag också”

Sommar och semestertider betyder bemanningsbrister inom vården. Patrik Thorenius jobbar som sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin på Brinkåsen och reagerar starkt på att hans avdelning stängs ned och personalen flyttas över till Näl.
– Det är patienter som blir lidande. Många riskerar att inte få den vård de behöver.