Fräckare tjuvar i matbutikerna: Köttligor och fuskscannare

Fusk genom självscanning, snatterier och köttligor som gör stöldräder i butiker. Stölderna i matbutikerna ökar i takt med att priserna går upp. Bilden är enig bland handlare i Trollhättan som nu ökar avstämningarna i butikerna.