Från flykting till högt uppsatt politiker

För 37 år sedan kom Bijan Zainali till Sverige med en väska i handen som flykting från kriget i Iran. Med ett starkt samhällsintresse och ambition att stärka demokratin är han i dag en del av den grupp som kommande mandatperiod ska styra politiken i Västra Götaland.