Jozefine, 32: ”Det är en extremt jobbig sjukdom”

När pappa Tommi drabbades av den obotliga diagnosen Huntingtons sjukdom, visste Jozefine Härsjö att det fanns en stor risk att hon bär på anlaget. För fyra år sedan tog hon ett gentest – som visade positivt.
– Det är en extremt jobbig sjukdom och jag måste kämpa för min framtid som är oviss.