Kvinnan lockades med resa till Dubai – blev knarkkurir

Det började med ett löfte om 200 000 kronor och en resa till Dubai. Men för den 55-åriga kvinnans del slutade resan tvärt. När polisen slog till mot lastbilen hon körde hittades över 100 kilo knark till ett värde av flera miljoner kronor.
Bakom knarket finns en kedja med personer som kan härledas till Bandidos i Vänersborg och till hemliga uppdragsgivare utomlands. Genom att gillra en fälla på Näls parkering kunde insatsstyrkan gripa flera av de misstänkta.