Lågt valdeltagande i TTELA:s tre bevakningskommuner

Intresset för att rösta i EU-valet var lågt i TTELA:s bevakningsområde. Ingen av de tre kommunerna kom över 50 procents röstdeltagande. Okunskap om EU tror politikerna är en bidragande orsak till ointresset.