Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om ett tiotal år ser det ut som att äldre personer med större vårdbehov kommer att öka drastiskt.

Äldrevården kräver allt mer resurser

Ökade resurser till äldreomsorgen är nödvändigt för att tillgodose framtida behov. – Vi står inför en stor omställning, säger Ingemar Ottosson (S), kommunalråd.

Vård- och omsorgsföretaget Humana har tagit pulsen på kommunerna för att ta reda på om de är rustade för framtiden. I Västra Götaland uppger 17 av 18 kommuner att de är osäkra på om resurserna kommer att räcka.

Lilla Edet är den enda kommunen i tidningens spridningsområde som har svarat. Och de har svarat nej.

Medvetna

Varken Ingemar Ottosson eller Kim Pedersen (V), ordförande i omsorgsnämnden, känner till undersökningen, men de är medvetna om det framtida ökade behovet av äldreomsorg.

– Fler och fler blir äldre och en omfördelning av resurser är nödvändig för att vi ska kunna möta behovet. Det gäller både i den enskilda kommunen och på riskplanet, säger Ingemar Ottosson.

En god omsorg måste enligt honom finansieras och det blir en grannlaga uppgift för politikerna.

– jag tycker att Lilla Edet hittills har varit väl rustade med en utbyggd hemtjänst. Nu öppnar snart ett trygghetsboende med hemtjänst i samma hus. Vi jobbar också med flera olika projekt och idéer, säger Ingemar Ottosson.

En studie

Kim Pedersen är av samma åsikt. Ett antal utvecklingsprojekt pågår och fler ska det bli.

– Det finns bland annat en studie där man tittar på privat vård kontra kommunal vård. Och i det senaste projektet tittar vi på IT runt äldrevården, berättar han.

Det är enligt Kim Pedersen framför allt en satsning i tid, inte så mycket pengar. Men kommunen har också nappat på de projekt som initierats av staten.

– Jag tror att vi har resurser för de kommande tio åren. Men personligen hade jag gärna sett en satsning på högre personaltäthet.

Utbildning behövs

Tre moderna äldreboenden med kompetent personal tycker omsorgsnämndens ordförande att kommunen ska vara stolt över. Kommunen var också bland de första med sin satsning på hemrehabilitering.

– Det svåra är att många äldreboenden får ta emot personer som kommer från vården och anses färdigbehandlade. Men det är ofta tyngre vårdkrävande ärenden. Här behöver personalen utbildning för att klara av att ta hand om dem.

I Humanas undersökning ingick även en opinionsundersökning där man vänt sig till personer i åldern 55-65 år. Nio av tio känner en oro för att inte få den äldreomsorg de kommer att behöva.