Antalet laddstolpar ska öka i kommunen

Kommunen har beslutat om en ny laddinfrastrukturplan som ska möta ökningen av el- och hybridbilar.