Årsredovisningen klar: Så gick det för Skyltia AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade drygt 7,1 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 16 procent från föregående år. Resultatet före skatt är 34 000 kronor. Det är en ökning med ungefär 300 000 kronor.