Berg av skrot och bensinläckor – bedrev miljöfarlig verksamhet

Bilar som inte fungerar, krossade fönster, läckor av olja och hushållsmaskiner. En adress i Lilla Edet har under de senaste åren belamrats med saker vilket nu lett till ett utlåtande om miljöfarlig verksamhet. Miljö- och byggchefen har aldrig sett något liknande, men ägaren ställer sig mot anklagelserna.
– Det är helt överdrivet, säger mannen.