Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Biogasen skulle framställas i Ellbo reningsverk, men efter över tio år av misslyckanden avslutas projektet.

Biogasprojektet ett avslutat kapitel

Inga fler försök att producera fordonsgas kommer att göras i Lilla Edet. Avtalet med TEAB är avslutat. Projektet har kostat skattebetalarna över 17 miljoner.

Avtalet mellan kommunen och TEAB, Trollhättans Energi AB, som tecknades 2008 har sagts upp i förtid.
– Vi är överens med TEAB om att vi ska gå skilda vägar utan förpliktelser, säger Ulrik Brodd (FP, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Avtalet skulle ha gällt till och med 2018, men avbröts då försöken att framställa fordonsgas misslyckades. Flera försök har gjorts, men man har inte kommit upp i tillräckligt stora volymer.
– Vi har inga ambitioner att försöka oss på någon mer tillverkning, annat än till uppvärmning av Ellbo reningsverk, säger Ulrik Brodd.

”En gökunge”
Överenskommelsen som har undertecknats av båda parter slår fast att TEAB äger viss utrustning med bland annat gaslagertankar och gasledningen mellan Ellbo och gastanknings­stationen i Lilla Edet. Bolaget ska innan utgången av 2018 flytta utrustningen, annars tillfaller den Lilla Edets kommun.
– Det här är en gökunge som vi har fått ärva av tidigare politiska majoritet. Ambitionen har varit att göra det så bra som möjligt och nu känns det ganska bra att avsluta, säger Ulrik Brodd.

Gasframställning
Nästa steg blir enligt honom att fundera över hur mycket som ska skrivas av och eventuellt avyttras.
– Från början var det rätt tänkt. Det fanns en deponi­skatt på slam. Då var det bra om man kunde använda slammet och det var bra ur miljösynpunkt. Men så togs skatten bort. Man trodde att det skulle gå att framställa och sälja fordonsgas.

Efter att TEAB kom in i bilden försökte man tillsätta drank, en restprodukt vid destillering av sprit, vid gasframställningen.
– Men det blev inte på långa vägar tillräckliga ­volymer. Man ökade mängden drank, men då självdog processen.

Det här är enligt Ulrik Brodd surt investerade pengar. Och det rör sig kring drygt 17 miljoner kronor som puttats in i projektet sedan starten 2002. Anskaffningsvärdet är enligt Sofia Wilhelmsson, ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen, 17 129 699 kronor.