Byggstil som ska bevaras

Nu kan Tösslandagårdens vedbod äntligen renoveras. Länsstyrelsen har beviljat 150 000 kronor i bidrag för att bevara byggnaden i skiftesverkteknik.

ANNONS

Vedboden är byggd i skiftesverkteknik, en enkel byggmetod med timmer som kan spåras till medeltiden. Boden är den äldsta byggnaden på Tösslandagården och uppfördes i mitten av 1800-talet, den är i mycket dåligt skick och i stort behov av renovering. Bidraget från Länsstyrelsen säger att jobbet måste utföras av experter. – De kommer också att hålla en kurs i hur man renoverar byggnader i skiftesverkteknik, hembygdsföreningarna i kommunen är inbjudna till kursen. Ladan i Askerödsgården är byggd i samma teknik, så det är värdefullt att kunskapen sprids, säger Västarvets byggnadsantikvarie Annie Bergström som hjälpt Lilla Edets Hembygdsförening med ansökan. – Tekniken är inte så vanlig i våra trakter, men förekommer mera i Skåne, fortsätter Bergström. Experterna är dock eftertraktade och kommer först i oktober för att hålla i kursen och genomföra renoveringen. Jobbet förväntas ta omkring två veckor. Det är Lilla Edets Hembygdsförening som sköter och underhåller gården som ägs av kommunen genom en stiftelse. Man har i flera år försökt att rädda vedboden. Och ett tag såg det ut som att de skulle få vänta ytterligare en tid på bidraget. – Det var de signalerna vi fick från Länsstyrelsen, men så plötsligt fick vi besked i maj att vi får pengarna. Det var en överraskning, efter det började vi undersöka hur vi ska gå till väga, säger Ann Britt Johansson i Lilla Edets Hembygdsförening. I övrigt pågår ett ständigt underhållsarbete på Tösslandagården för att hålla byggnaderna i trim. För tillfället är arbetslaget fullt upptagna med att måla alla husfasader. I fjol fick föreningen ett lån beviljat av kommunen på 300 000 kronor för diverse reparationer på gården vilka utfördes av en byggfirma. På gården finns massvis av gamla föremål som föreningen har rengjort, renoverat och dokumenterat. Nyligen fick föreningen den ovanliga frågan om de ville hyra ut rekvisita till filminspelningen av Astrid Lindgren. Det tackade man ja till och många av gårdens föremål kommer följaktligen att synas i filmen som delvis spelades in i Västerlanda. – De hade en hel lastbil fylld av våra saker som vi har på tre ställen som vi sköter. Det var ett drygt jobb att ställa tillbaka allt på rätt plats, men det arbete som vi får göra på gården är i grunden roligt och något som vi trivs med, säger Ann Britt Johansson.

ANNONS
ANNONS