Deras insatser prisas av regionen

Två personer med stort engagemang för kulturen och ett bättre samhälle prisas av regionen – Marie Schmidt och Antoinette van Ketwich.