Det stämmer att Edethus har en underhållsskuld

Replik Svar på ”Kunskap och engagemang finns inte?” 27 december.

ANNONS
|

I en insändare den 27 december kritiserades AB EdetHus på bolagsnivå men även på personlig nivå. Insändaren nämner bland annat att bolaget har en underhållsskuld – vilket är helt riktigt. I den bästa av världar skulle detta inte finnas. Den världen lever tyvärr inte Lilla Edet i, inte heller våra grannkommuner eller för den delen de flesta kommuner i Sverige. Underhåll och reparationer är något vi arbetar konstant med, och har intensifierat de senaste åren. Under 2019 har vi underhållit och reparerat för cirka 17 miljoner. Bara på Fuxernaskolan har bolaget underhållit och reparerat för 3,4 miljoner, eller 259 kronor per kvadrat. Normalt nyckeltal för underhåll av skolor enligt Aareon (Repab) är strax över 100 kronor per kvadratmeter och år.

ANNONS

Vidare nämner insändaren att bolaget har ett ”uselt psykosocialt arbete”. I vår verksamhetshandbok står att läsa hur bolagets psykosociala arbete bedrivs, vilket du som insändare är välkommen att ta del av. Vi kan bara konstatera att bolaget har en sjukfrånvaro över åren som ligger under två procent i snitt. Det arbete vi bedriver i dessa frågor, liksom våra låga frånvarosiffror var något som före detta socialförsäkrings­ministern Annika Strandhäll berömde oss för när hon besökte EdetHus för en tid sedan.

Vad gäller EdetHus styrelse är det förvisso så att den består av kommunen nominerade personer som sitter där på personligt mandat. I styrelsen sitter tre egna företagare varav en har eget fastighetsbolag. Vidare sitter där personer som jobbat med stort personalansvar, arbetat inom omsorg, kommunal verksamhet, socialverksamhet och ordningsmakten. Det är helt riktigt att många av dessa personer inte är proffs på fastigheter och fastighetsföretagande. Däremot speglar styrelsens sammansättning samhället, vilket är utgångspunkten för allmännyttans existens. Det professionella ska tjänstemännen bidra med. En allmännytta ska inte heller vara en vinstmaskin för kommunen, utan just tillvarata nyttan för medborgarna.

Hur ledarskapet och styrelsen fungerar är inte upp till oss i bolaget att kommentera eller recensera, utan är en fråga för ägaren – det vill säga Lilla Edets kommun.

ANNONS

Bolaget arbetar med ständiga förbättringar, och en åtgärd som genomförs inom kort är en omorganisation. Tjänsten fastighetsvärd införs och kommer att ha ”egna” fastigheter som man ansvarar för. Det skapar dels trygghet för hyresgästerna, medan värdarna får bättre kunskap om fastigheternas och hyres­gästernas behov. Arbetet blir också mer effektivt, eftersom värdarna arbetar i ett avgränsat geografiskt område.

Det är inte helt vanligt att fastighetsbolag har sina egna målare, elektriker, rörläggare med mera. Detta har EdetHus just för att ha den kunskapen inom bolaget. Vidare lägger vi en hel del resurser på att utbilda personalen.

För att göra diskussionen mer nyanserad, är du som insändarskribent välkommen att kontakta någon av undertecknade för att förhoppningsvis räta ut en del frågetecken.

Andreas Nelin

ordförande EdetHus AB

Bert Åkesson

vice ordförande EdetHus AB Lars Wijkmark

vd EdetHus AB

ANNONS