E-förslag ökar inflytandet i Lilla Edet

Nu kan invånarna i Lilla Edet skicka förslag till sina folkvalda representanter direkt via kommunens hemsida. Om tillräckligt många medborgare tycker att idén är bra tar politikerna upp frågan.