Mikael Mattsson har under sina nio år vid slussen i Lilla Edet hört många diskussioner om fjärrstyrning. Han får efter övergången en jourtjänst i hemmet.
Mikael Mattsson har under sina nio år vid slussen i Lilla Edet hört många diskussioner om fjärrstyrning. Han får efter övergången en jourtjänst i hemmet.

Efter 400 år försvinner slussvakten

Ströms sluss är om några veckor obemannad och fjärrstyrd från Trollhättan. Personalstyrkan för slusstrafiken i Göta älv minskas i takt med att Sjöfartsverket rationaliserar.

ANNONS
|

En 400-årig epok går i graven då personalen lämnar slusskontoret i Lilla Edet. Efter invigningen av första slussen, som också är Sveriges äldsta bevarade sluss, har det varit bemannat.

Men nu genomförs förändringar inom Vänerns sjötrafikområde successivt. Från och med oktober 2010 är slussen vid Brinkebergskulle fjärrstyrd, liksom en av fyra i Trollhättan. Tolv anställda kommer att gå tidigare i pension.

– Fyra-fem fartyg i snitt passerar Lilla Edet per dygn. Därför kan vi inte ha bemanning dygnet runt, säger Ingvar Dyberg, operativ chef för verksamheten.

I mitten av mars räknar han med att fjärrstyrningen av Ströms sluss ska vara genomförd. Det innefattar också Lilla Edetbron, Jordfallsbron och Kungälvsbron som hittills manövrerats från Edetslussen.

ANNONS

Däremot är Dyberg inställd på att skicka ned personal vintertid för avisning och sommartid om det är mycket turisttrafik på älven.

Mikael Mattsson har arbetat vid Ströms sluss i nio år. Nu har han sällskap av två eltekniker som ska få ordning på fjärrstyrningsutrustningen.

– Jag kommer att få ett dispositionsschema där jag har jour i hemmet varannan vecka, berättar han.

Diskussionen om fjärrstyrning har pågått länge.

– Som skyddsombud har jag påtalat att man måste tänka på säkerheten. Det krävs underhåll av tekniken och bra rutiner så allt klaffar, men det är lätt att säkerhetsfrågorna hamnar mellan stolarna, säger Mikael Mattsson.

Han räknar dock med att i princip bli stationerad vid slussen då det är högsäsong. Och för att hålla slussen farbar då isen vill lägga sig krävs personella insatser.

Bland personalen har det enligt Mattsson varit en turbulent tid.

– I somras blev det skarpt läge och vi har fått pröva oss fram. Det vi har hävdat hela tiden är att det behövs bemanning under högsäsong, förklarar Mikael Mattsson.

Det är då som en och annan ovan fritidsbåtsägare ska genom slussen och kan behöva handledning på plats. Den som sitter i Trollhättan och ser något hända på en dataskärm kan inte ingripa.

ANNONS

– Om vi är tillräckligt med folk kan det bli bra. Men det är ett ojämnt jobb och det finns många frågor som vi inte fått svar på, säger Mikael Mattsson.

Den första slussen i Lilla Edet invigdes 1607 och var därmed Sveriges första sluss. Den förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784. År 1916 ersattes den med en ny sluss på västra sidan av älven.

Ströms sluss ingår i Trollhätte kanal som är 82 km lång. Tio kilometer grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. Nivåskillnaden på totalt 44 meter som klaras av sex slussar, Ströms sluss, fyra vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. Nivåskillnaden vid Ströms sluss är sex meter.

Källa: Lilla Edets kommuns hemsida

ANNONS