Fastigheten på adressen Vesten 160 i Hjärtum har nu sålts på nytt – stor värdeökning

Köpt 2019 för 320 000 kronor.