Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

INFORMERADE. Anna Råhnängen, flygplatschef på Trollhättan Vänersborgs flygplats och Marie Larsson, operativ chef för flygtrafikledningen, fanns på plats vid informationsmötet om vindkraften i Lilla Edet i Folkets hus i går. De gav sin bild av hur utbyggnaden av vindkraftsparken kan gå hand i hand med …luftfarten.

Flygplatschefen på informationsmöte om vindbruksplanen i Lilla Edet

Flygplatschef Anna Råhnängen fanns på plats när det hölls samrådsmöte om den vindbruksplan som nu finns utställd för Lilla Edets kommun. – Jag kommer att vara väldigt restriktiv med tillstånd för verk inom ett visst avstånd till flygplatsen, säger hon.

I juni enades politikerna 
i kommunstyrelsen om planen, som medger en utbyggnad av vindkraft i två om­råden. Från början fanns tolv möjliga områden med 
i planen, men tanken var aldrig att tillåta en utbyggnad i alla. I slutskedet av gall­ringen fanns fyra tänkbara områden med. Sedan sa Luftfartsverket sitt, och man tvingades stryka två av dem.

Anna Råhnängen, flygplatschef på Trollhättan Vänersborgs flygplats, finns på plats för att förklara:

– Vi vaknade för sent i den här frågan och har hamnat på efterkälken. För att år sedan började vi inse vilken explosionsartad utveckling det är. Snart kan vi inte flyga runt alla verk längre.

Västra Götalandsregionen, som anses vara bra för en utveckling av vindkraften, är också en flygplatstät region med sina tio flygplatser. Höga hinder som vindkraftverk försvårar inflygningen. Runt varje flygplats finns nu en kontrollzon, där inga hinder över en viss höjd får finnas. Flygplatsen äger sakfrågan när det gäller prövning av verken, eftersom luftfarten i regionen räknas som ett så kallat riksintresse. Nu jobbar man intensivt med länsstyrelsen och Transportstyrelsen för att ta fram direktiv.

– Det kan hända att det finns vissa ställen där flyget måste maka på sig och andra där vindkraften ska gå före, säger Anna Råhnängen.

Kapaciteten i de två områden som nu finns kvar i vindbruksplanen uppgår till mellan 18 och 20 vindkraftverk. Det motsvarar ungefär hela kommunens elförbrukning under ett år, och innebär en rejäl miljövinst. Även om den ursprungliga planen blivit kraftigt bantad är man alltså nöjd.

Runt de två områdena finns en skyddszon, där ingen byggnation får uppföras. Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef samt projektsamordnare, vill dock betona att det inte är fritt fram att bygga inom de två områdena.

– För varje individuellt verk krävs en prövning, när det gäller buller och liknande, säger hon.

Övriga områden inom kommungränsen skyddas från utbyggnad. När det gäller de verk som redan har fått bygglov kan man dock inte göra något, till exempel för två verk i Sannerbyn.

Vindbruksplanen har varit utställd sedan den 24 juni och den som vill komma in med ytterligare synpunkter har fram till månadsskiftet på sig. Alla synpunkter måste vara skriftliga.

När utställningen är klar ska de yttranden som kommit in sammanställas och kommenteras. Sedan tas den slutgiltiga planen fram innan den kan antas i kommunfullmäktige.

– Här är det inte tänkt att det ska bli så stora förändringar, blir det det får man backa processen och ta om ett steg, färklarar Annika Ekvall.

Efter att kommunfullmäktige antagit planen är det tänkt att den ska arbetas in i översiktsplanen, som beräknas bli klar under nästa år.