Förskola får inte byggas – ligger för nära bensinmacken

Den nya planerade förskolan på Ström ligger för nära bensinmacken. Detaljplanen får därför avslag av länsstyrelsen. Nu får tjänstemännen börja om och leta nya tomter – vilket kommer att ta tid.
– Det kändes inte roligt när vi kommit så långt, säger Anna Chorell (M) ordförande i utbildningsnämnden.