Fortsatta satsningar på epa-ungdomarna i Lilla Edet

Satsningen på epa-ungdomarna i Lilla Edet fortsätter. På torsdagen var det en stor epa-träff på Ström i Lilla Edet med syftet att skapa en kul sammankomst för ungdomarna och en mer positiv bild av den motorburna ungdomen.
– Det är för mycket negativa inspel om epa-kulturen, som jag vill hjälpa till att bryta, säger Fredrik Hermansson.