Grönt ljus för att söka medlemskap i RSG

Det som varit på gång under en längre tid blev under måndagen också formellt beslutat. Kommunen söker medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.