Han basar över Västsveriges nya storbolag

Målen är höga när nya storbolaget Essity nu ska stå på egna ben. Kostnader ska kapas och lönsamheten öka – men sitsen är god för de runt 1 700 anställda i Västsverige. – Det är alla verksamheter som vi investerar i, säger vd Magnus Groth.

ANNONS

I våras delades SCA upp i två bolag – ett, som fortfarande heter SCA och äger skog, sågverk, massafabriker och pappersbruk och ett helt nytt, som bland annat tillverkar och säljer blöjor, toalettpapper och bindor. Den sistnämnda fick namnet Essity – en sammanslagning av de engelska orden essential, väsentlig, och necessity, nödvändig. Vd för den nya hygienjätten är Magnus Groth. Han basar därmed över en av regionens största privata arbetsgivare – Essity sysselsätter i dag runt 1 700 personer i Mölndal, Falkenberg, Lilla Edet och Mölnlycke.

Vill öka lönsamheten

– Jag upplever att de anställda känner att vi, med Essity, startat något nytt och annorlunda. För de allra flesta betyder det här däremot ingen större förändring på jobbet – arbetsuppgifterna är desamma som tidigare, säger Magnus Groth. Essity ska dock förändras – och bli både större och mer lönsamt. Ett av målen är att justerad avkastning på sysselsatt kapital alltid ska ligga över 15 procent. För det andra kvartalet 2017 låg den siffran, som en jämförelse, på 13,7 procent. För att kapa kostnader och nå målen genomför Magnus Groth just nu två tuffa effektiviseringsprogram inom bolaget – ”Tissue roadmap”, vägvisare för mjukpapper och ”Cure or Kill”, bota eller döda. Hittills har de programmen bland annat lett till att Essity avvecklat hygienverksamheten i Indien och lagt ner en produktionsanläggning i USA. Hur ligger de västsvenska verksamheterna till i programmen? – De ligger bra till – det är alla verksamheter som vi investerar i. Vi har till exempel nyligen investerat både i fabriken i Falkenberg och i mjukpappersbruket i Lilla Edet. I slutet av förra året flyttade vi också vår verksamhet i Göteborg till nya fräscha lokaler, säger Magnus Groth.

ANNONS

"Vi ska växa"

Vid Mölndals Brositter nu runt 900 personer i ett av Essitys största globala affärscenter – där utvecklas bland annat nya produkter och varumärken, tas patent och produceras reklamkampanjer. Snart ska de också få sällskap av ytterligare runt 40 personer från BSN Medicals kontor i Billdal. I slutet av förra året köpte dåvarande SCA nämligen det globala medicinteknikbolaget för 26 miljarder kronor – tanken är bland annat att bredda verksamheten och göra hela Essity än mindre beroende av kast i konjunkturen. Magnus Groth utesluter inte heller fler bolagsköp de närmsta åren. – Vi har sagt att vi ska växa både organiskt och genom förvärv. Men först måste vi integrera BSN Medical i verksamheten – därefter kan vi börja överväga nya förvärv, säger han.

Gillar trenden

Att sälja mer eller mindre nödvändiga hygienprodukter, på runt 150 marknader, är självfallet inte en speciellt konjunkturberoende verksamhet. Essity påverkas mer av råvarupriser, valutaförändringar och den allt tuffare prispressen på den globala marknaden för såväl blöjor som inkontinensskydd och pappersservetter. Magnus Groth oroar sig dock inte över vare sig den hårda konkurrensen, högre priser på pappersmassa eller några allvarliga hot mot världskonjunkturen. – Generellt sett har vi en bra konjunktur. Räntorna är generellt låga vilket leder till att det investeras mycket nästan överallt. Det som påverkar oss mest är dock långa underliggande trender kring bland annat befolkningsutvecklingen – som hur många fler som behöver blöjor eller inkontinensskydd. De trenderna utvecklas mycket positivt för oss, säger Magnus Groth.

ANNONS

Fakta: Magnus Groth

Gör:Är vd för och styrelsemedlem i Essity, SCA:s avknoppade hygiendel. Bolaget har runt 48 000 anställda och säljer bland annat produkter under varumärken som Libero, Tena, Tork, Edet och Libresse. Omsättningen låg under det första halvåret i år på 53,4 miljarder kronor. Magnus Groth sitter också i styrelsen för it-konsulten Acando. Bakgrund:Magnus Groth är utbildad civilingenjör i skeppsbyggnad från KTH och har även en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Började karriären som konsult på Boston Consulting Group och har därefter haft tunga chefsposter inom Enron och Vattenfall. Var vd för Studsvik innan han 2011 blev chef för SCA:s europeiska mjukpappersverksamhet. Tog i februari 2015 över som vd och koncernchef för hela koncernen i februari 2015. Då hade precis den tidigare vd:n Jan Johansson tvingats avgå från posten efter skandalen kring SCA-ledningens vidlyftiga representationsjakter och användande av bolagets privatjet. Intressen:Springer, cyklar och motionerar i allmänhet.

ANNONS