I Lilla Edet kan villorna flyta iväg vid nästa stora oväder

Göta älvdalen har störst skredrisk i Sverige och klimatförändringarna väntas förvärra läget. När vattnet sjunker undan är risken störst och i Lilla Edet finns flera högriskområden.
– Man kan undra lite varför vi invånare är kvar här, säger pastorn Gunilla S. Olofsson.