Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kräver anmälan enligt Lex Sarah

Individnämnden har ­uppmanats att göra en anmälan enligt Lex Sarah om allvarliga missförhållanden på socialtjänstens barn- och familjeavdelning.

Flera klagomål har gjort att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat socialtjänstens handläggning av ärenden rörande barn. Det har varit klagomål om brister i handläggning, dokumentation, utredningstider, bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet bland annat.

IVO anser att det handlar om såpass allvarliga missförhållanden att en anmälan enligt Lex Sarah skulle ha varit gjord.
– Jag delar den uppfattningen. Det är mycket anmärkningsvärt. Nu har vi i nämnden antagit en anmälan som föreslagits av förvaltningen, säger Peter Spjuth (V), ordförande i individnämnden.

I anmälan beskrivs att det sedan 2010 varit hög personalomsättning i kombination med hög arbetsbelastning. Rutiner vid handläggning av ärenden gällande barn och unga har inte kunnat följas i flera ärenden.

Flera åtgärder beskrivs för att komma tillrätta med pro­blemen. Bland annat ska en arbetsledare minska antal underställda från 30 till 15. En mycket erfaren social­sekreterare rekryteras för att ansvara för särskilt komplexa ärenden och handleda kolleger med mindre erfarenhet.
– Vi har beslutat att en vakanssatt tjänst ska till­sättas plus att vi utökar med en halv tjänst. Det blir en förstärkning på 1,5 tjänster.

Det har varit svårt för ­personalen att hinna med både nyanmälningar och pågående ärenden. Men det blir enligt Peter Spjuth en stabilare arbetsgrupp framöver.
– Den socialsekreterare som har kortast erfarenhet har arbetat i ett år. Vi har en med 15 års erfarenhet, en med tolv år och en med 4,5 år.

Det handlar enligt ordförande om en verksamhet svår att planera. Han tar exemplet tio löpande placeringar. De ska enligt lag ha besök av handläggare fyra gånger per år. Två personer ska göra dessa besök vilket gör att det går åt 80 arbetsdagar.
Förutom att IVO begär anmälan enligt Lex Sarah ställer de vissa krav på åtgärder som ska redovisas senast 2 december.

Arbetsmiljöverket har efter en anmälan från skyddsombudet i somras beslutat om ett vitesföreläggande. Nämnden ska senast 28 februari 2014 vidta riskbedömningar och åtgärder som bland annat rör social­sekreterarnas arbetsbelast­ning risk för ohälsa och olycksfall. Vitesbeloppet är satt till 150 000 kronor.

Problemet som gjorde att skyddsombudet agerade var stor personalomsättning i kombination med flera tunga ärenden. Personalen for illa och berättade bland annat om sömn­störningar och koncentrationssvårigheter.