Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunens ekonomi är ansträngd, och utbildningsnämnden är en av de nämnder som går back. Nu blir det till att dra åt svångremmen inom skolan.

Krafttag krävs för att vända trenden

Oppositionen vill ge utbildningsnämnden 3,2 miljoner kronor i tilläggsanslag. Men de fick inget gehör hos majoriteten i fullmäktige.

En redovisning av tertialrapporten för januari-augusti pekar mot ett överskott på 1,6 miljoner kronor för hela året.
– Resultatet är för lågt, det är ett bekymmer. Vi klarar oss tack vare intäkter av engångskaraktär, säger Peter Jimmefors, ekonomichef.

Det handlar om en återbetalning av försäkringspengar från AFA på 8,5 miljoner kronor. Utan de pengarna skulle bokslutet landa på minus. Därför anser ekonomichefen att kraftfulla åtgärder måste sättas in.
– Det finns inga pengar undanstoppade och för en hållbar ekonomi borde resultat vara på 12, 13 miljoner kronor.

På lång sikt behöver kommunen tillskapa sig betydligt bättre resurser. Det finns enligt Jimmefors två vägar att gå: dra in mer pengar eller sänka kostnader.
I politiska diskussioner om kommunens ekonomi kommer ofta frågan om lokalkostnader upp.
– Om vi gör oss av med lokaler så så ger det pengar, säger Peter Jimmefors.

Småskolorna var för några år sedan nedläggningshotade.
– Problemet med dem är att lärarna inte är behöriga i alla ämnen. Därför måste lärare skjutsas runt. Dessutom skulle man kunna vara effektivare om man istället satsade på några få lite större skolor.

Det är två nämnder med tungt ansvar som går back. Individnämnden redovisar -4 miljoner och utbildningsnämnden -3,5 miljoner kronor i prognosen.
Oppositionens förslag var att föra över 3,2 miljoner kronor till utbildningsnämnden från finans, som räknar med ett överskott på 5,1 miljoner kronor.
Camilla Olofsson (M), föreslog överflyttningen i kommunstyrelsen med motiveringen att ge utbildningsnämnden en romlig möjlighet att nå uppsatta mål.

Det blev avslag i kommunstyrelsen, med röstsiffrorna 6-5, och nu även i fullmäktige på onsdagskvällen.
– Vi kan inte göra annat. Det är fler nämnder som går med underskott. Alla klarar inte sina ramar, men vi tycker att alla ska ha samma möjligheter och samma villkor, säger Ingemar Ottosson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Han anser att man hellre får hantera ett sådant underskott i årsresultatet.

I tertialrapporten konstateras att nämnder och styrelser i stort sett uppfyller sina grunduppdrag. Flera nämnder som brottas med ekonomin har gjort avvägningar mellan kvalitet och ekonomi. Med tanke på den ekonomiska situationen så bör ekonomin vara mer styrande.