Krafttag ska höja dåliga skolresultat i Lilla Edet

Skolchefer och politiker tar nya grepp för att höja de låga skolresultaten i Lilla Edet. Bland annat ska ett nytt åtgärdsprogram införas där elevers resultat följs upp noggrannare.
– Vi har inte tagit ett sådant här krafttag tidigare för betygen i Lilla Edet. Nu vill vi se resultat, säger Anna Chorell (M), ordförande i bildningsnämnden.