Lasse och Bobban åker till Ukraina för att bygga barnhem

Lasse Hagström och Bobban Petrovski har på varsitt håll länge känt att de vill göra något extra för att hjälpa det krigsdrabbade Ukraina. Nu planerar de en gemensam resa för att bygga ut ett barnhem som har stora behov.
– Kriget i Ukraina har hamnat i skymundan, men hjälpen behövs fortfarande, särskilt för barnen, säger Bobban.