Lilla Edets kommunchef slutar

Lilla Edets kommunchef Malin Krantz slutar, går vidare till nytt jobb i Uddevalla som kommundirektör.
– Jag trivs ju väldigt bra i Lilla Edets kommun, inte tu tal om det, men det uppstod en möjlighet jag inte kunde tack nej till, säger hon.

ANNONS
|

En kommunchef eller kommundirektör är den högsta tjänstepersonen i en kommun som ska säkerställa att de politiska målen och prioriteringarna följs. Personen är direkt underställd kommunstyrelsen, ska leda alla förvaltningar och är länken mellan politikerna och tjänstemännen.

– Uddevalla är en större kommun som har ett stort antal utvecklingsprojekt och förändringsprocesser och jag gillar ju sånt. Det handlar bland annat om centrumutvecklingen och att anpassa den kommunala organisationen till den växande befolkningen.

För att säkerställa att det blir en bra utveckling även fortsatt för Lilla Edets kommun kommer hon att stanna till årsskiftet.

– Lilla Edet är en fantastisk kommun och vi har hunnit uträtta mycket där med. Det är fantastiska tjänstepersoner och politiker som jag har fått möjlighet att arbeta med.

ANNONS

– Jag kommer att fortsätta under hösten för att bidra till fortsatt utveckling tills ny kommunchef är på plats.

ANNONS