Lödöse med i SVT:s storsatsning Historien om Sverige

Lödöse museum har varit en av inspelningsplatserna för SVT:s storsatsning: Historien om Sverige. I avsnitt 5 kommer vi få se museipedagogen Marie Schmidt representera Lödöse i tv-programmet.
– Man känner att man representerar Lödöse och Västra Götalandsregionen, säger hon.

ANNONS

Avsnittet som Lödöse museum medverkar i kommer att sändas den 3 december 2023 och handlar om senmedeltiden efter digerdöden. Fokuset har framför allt varit om barnleksaker på den tiden.

– Det är kul att de ser oss som en bit ur Sveriges historia och att vi får vara med och berätta. Man är väldigt begränsad i vad man får berätta i dessa två minuter, men de ville att man skulle prata om barnen och leksaker, säger Marie Schmidt.

Lödöse museum är en av inspelningsplatserna

Några av scenerna och föremålen är inspelade i magasinet på Lödöse museum.

Produktionen ville främst att hon skulle fokusera på barnleksaker och dessa intervjuer har spelats in i tv-huset i Stockholm.

ANNONS

– Jag var lite nervös över att åka hela vägen till Stockholm. De kändes som produktionen var väldigt intresserade av historien, särskilt producenten som lade ned mycket tid och möda på att lyssna in alla tankar och så. Det var spännande och kul, säger Marie Schmidt, museipedagog på Lödöse museum.

– Jag förstår att man inte kan berätta om alla föremål som finns på Sveriges alla museum, men därför tänkte jag också hålla ett föredrag om det, säger Marie Schmidt.

Finns fler delar av historien att lyfta

Intresset för museets medverkan har varit stort och Marie berättar att de får många frågor om att de ska vara med i programmet.

Marie uppger att det finns flera bitar ur Lödöses historia som hon gärna hade velat ha med i programmet, men som hon istället kommer lyfta i ett eget föredrag.

– Många är väldigt engagerade i historia och vissa kanske undrar varför det blev så kort. Så två dagar efter programmet sänds så kommer jag att ha ett föredrag på lunchen där jag kommer berätta mer om det jag hade velat lyfta i programmet, bland annat har vi norra Europas bästa medeltida textilskatt och det finns fler aspekter kring barnen som jag hade velat ha med.

ANNONS
ANNONS