Folkets hus lokaler lär stå tomma ytterligare ett tag, eftersom Medpro inte längre är intresserade av att hyra in sig i fastigheten. I stället öppnar de vårdcentralens befintliga lokaler.
Folkets hus lokaler lär stå tomma ytterligare ett tag, eftersom Medpro inte längre är intresserade av att hyra in sig i fastigheten. I stället öppnar de vårdcentralens befintliga lokaler.

Medpro skippar gamla Folkets hus

Medpro har meddelat att de inte längre är intresserade av att hyra in sig i Folkets hus tomma lokaler. Vårdkoncernen har dock inte ändrat sig vad gäller att etablera sig i Lilla Edet och efter nyår öppnar de i nuvarande vårdcentralen.

ANNONS
|

Som TTELA skrivit tidigare – senast för två veckor sedan – har vårdkoncernen Medpro varit intresserade av att flytta in i före detta kommunhuset, som stått tomt sedan tre år tillbaka och som ägs av Folkets hus.

Kommunstyrelsen förmodades att i onsdags besluta om att ge Leifab nya ägardirektiv. Planen var att Leifab skulle köpa fastigheten av Folkets hus, bygga om och därefter hyra ut till Medpro. Men ärendet återremitterades, då det enligt kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) "hänt något under helgen". Medpro är inte längre intresserade av lokalerna.

Långa förhandlingar

– Efter långa förhandlingar och diskussioner blir det i slutändan så att vi stannar i befintlig lokal. Vi ska inte dölja att vi gärna hade sett projektet i Folkets Hus realiserad och så såg det också ut fram till de sista dagarna, berättar Hans Wittrup, koncernchef för Medpro.

ANNONS

Vårdbolaget har enligt honom själva betalat cirka 450 000 kronor för att låta arkitekter ta fram en design på hur en vårdcentral i Folkets Hus-byggnaden skulle se ut.

Bar för några dagar sedan föll det ändå, på grund av osäkerheten kring ekonomin.

– Det var för mycket osäkerhet, dels runt utformningen av hyresavtalet och dels vad den totala kostnaden för projektet skulle bli och därmed vad hyresnivån skulle bli.

Var försiktiga

Hans Wittrup menar att med ett hyresavtal på hela tio år handlar det om stora pengar och att man därför måste vara försiktig.

Nu blir det i stället en uppgradering av lokalerna där vårdcentralen finns i dag och Medpro flyttar in i dem. Den andra januari öppnar de sin verksamhet.

ANNONS