Miljonsatsning planeras på reningsverket i Lilla Edet

Vatten och-avloppsfrågan i Lilla Edet har under flera år utretts för att kunna lösa kommunens expansionsplaner. Nu planeras satsningar på över 100 miljoner kronor.
– Det ökar våra förutsättningar för en väl fungerande verksamhet , säger Franz Wallebäck, VA-chef i Lilla Edet.