KONFLIKT. SCA vill införa rörligt OB för skiftarbete vilket lett till konflikt på pappersbruket. Nu väntar central förhandling.
KONFLIKT. SCA vill införa rörligt OB för skiftarbete vilket lett till konflikt på pappersbruket. Nu väntar central förhandling.

Missnöje på SCA inför nya OB-regler

SCA i Lilla Edet vill införa en ny OB-ersättning vilket har skapat en konflikt på fabriken. – Vi har drivit frågan till central förhandling, säger Jan Andersen ordförande i Pappers avdelning 150.

ANNONS

De kollektivanslutna skiftarbetarna på SCA:s pappersbruk i Lilla Edet har i dag en fast OB-ersättning varje månad.

Företaget vill istället införa en rörlig OB-ersättning från den första april.

Parterna har inte kommit överens vilket har lett till att facket har begärt central förhandling för att lösa konflikten. Datum för det är inte bestämt ännu.

– Vi har ett lokalt avtal om en fast schablonberäknad OB-ersättning. Nu har företaget sagt upp det avtalet och vill genomföra en rörlig OB-ersättning för alla skiftarbetare, säger Jan Andersen.

Om rörligt OB införs leder det till att de flesta skiftarbetare kommer att få lägre lön. Och stämningen bland medarbetarna är inte bra.

ANNONS

– Folk är väldigt missnöjda, säger Jan Andersen.

De som jobbar femskift jobbar tre helger av fem. Med nuvarande regler behålls OB-tillägget om man tar ut en ledig dag – införs rörligt OB förlorar man det.

– Företaget har sagt åt oss att det är för hög frånvaro på helgerna. Men det tycker inte vi, det presenterades heller ingen statistik på det vid den lokala förhandlingen. Det blev central förhandling direkt, säger Jan Andersen på Pappers.

Platschefen på SCA, Samuel Levin, var på resande fot och kunde endast svara på frågor via mejl.

Varför vill ni införa rörligt OB?

– Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra processer så att vi har en hög produktivitet. För det behövs våra medarbetare på plats under kvällar och helger och vi tror att rörligt OB hjälper oss dit.

Skiftarbetarna är missnöjda, hur hanterar ni det?

– Vi försöker att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt genom att lyssna på våra medarbetare och samtidigt förklara varför vi behöver en förändring.

Det blir central förhandling, vad tror du om utfallet där?

– Det har jag ingen uppfattning om och får be att återkomma när förhandlingen är klar.

ANNONS