Ny placering av hållplats kan ha skapat trafikfara

Busshållplatsen flyttades för att kunna skapa en lugnare trafiksituation på Göteborgsvägen i Lilla Edet. Men den nya hållplatsen är placerad intill ett övergångsställe – och kan utgöra en trafikfara.
– Det är olyckligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Agneta Berlin på NTF.