Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Införande av ny teknik får inte innebära att man förlorar den mänskliga kontakten mellan personal och omsorgstagare.

Ny teknik för omsorgen

Ny teknik skapar snabbare kontakt och underlättar dokumentation inom omsorgen. Projektet e-hälsa ska visa vilka möjligheter som finns.

Ny teknik kan underlätta arbetet inom omsorgen. En omsorgstagare kan slippa bli störd nattetid av personal. Istället kan "besöket" ske via en webkamera, om omsorgstagaren ger sitt godkännande.

Vid ett larm kan personalen snabbt koppla upp sig för att få en bild av vad som händer. Man kan behöva kontrollera om någon har tagit sin medicin.

– Det är viktigt att man inte förlorar den mänskliga kontakten. Det får göras en avvägning, men istället för tio besök kanske det kan räcka med fyra på ett dygn. Kommunen är stor och personalen lägger ganska mycket tid på resor, säger Kim Pedersen (V), ordförande i omsorgsnämnden.

Han och övriga nämnden fick vid senaste nämndmötet information om projektet e-hälsa i kommunerna.

– För Lilla Edet är en fråga om hur långt ut på landsbygden som tekniken fungerar, var det finns fiberteknik.

Projektet befinner sig enligt Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef vård och omsorg, i sin linda.

– Vi ska göra en inventering av tillgängligheten för tekniken. Än så länge har vi bara resonerat kring vad som är möjligt framöver. Men något konkret resultat där vi använder tekniken ser vi inte förrän möjligtvis nästa år, berättar hon.

Maria Ljungberg är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon kan se nyttan med nya tekniken på flera områden.

– Det kan vara e-tjänster ut mot invånarna, där de via nätet kan ha kontakt med oss. Jag kan också se stor nytta för vår personal med mobil dokumentation, säger hon.

Sköterskan kan hemma hos vårdtagaren ta fram dokumentationen, läsa och dokumentera via sin mobil.

Projektet görs i samarbete med bland annat GR, Göteborgsregionens kommunförbund, Fyrbodal och Skaraborg. Västkom, som är en länsorganisation inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, har genom sin moderorganisation fått ta del av nationella medel för utveckling av e-hälsa.

Det finns ett antal nationella mål för denna satsning. Bland annat vill man öka antal e-tjänster inom socialtjänsten och öka användningen av dem.

– Men det är viktigt att användandet kan ske säkert, med en säker inloggning. Annars riskerar vi att informationen når ut till fel personer, säger Maria Ljungberg.

Ett mål är att byta ut analoga trygghetslarm till digitala. Här finns möjligheter att använda gps-funktion för att ange position och att installera sensorer i hemmet.