Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Olovligt bygge måste rivas

En byggnad som uppförts utan bygglov på strandskyddat område i kommunen ska rivas. Fastighetsägaren får två månader på sig, efter att beslutet vunnit laga kraft, att forsla bort bygg­naden.

På en jordbruksfastighet har två hopmonterade vagnar ställts upp. Byggnadsytan bedöms enligt nämndens handlingar uppgå till 50 kvadrat­meter. Fastighetsägaren har uppgett för byggnadsinspektören att det är bodar för hans personal som jobbar med skogsbruket.

På en taklagd altan förvaras och rengörs material. Bodarna ska även användas vid kurser.

Bygget ligger inom strandskyddat område och fastighetsägaren har inte ansökt om dispens. Men även om denne hade gjort det så saknas enligt byggnadsinspektören särskilda skäl för att få dispens. Bodarna kan placeras på annan plats.

Om fastighetsägaren inte river bodarna riskerar denne ett löpande vite om 10 000 kronor per månad tills det är genomfört.

I en skrivelse från fastig­hetsägaren förklarar han att det rör sig om en flyttbar ekonomibyggnad för skogsbruket. Den står på hjul och kan flyttas med hjälp av en traktor. Platsen är den del av fastigheten som utgör utskog, långt ifrån bostadsbebyggelsen.

I princip ligger all skog på fastighetens utskog inom strandskydd, så därför menar fastighetsägaren att det inte spelat någon roll var byggnaden hade placerats.

Men nämnden hade en annan uppfattning.

– Det blev ingen diskussion i nämnden. Vi var helt eniga i vårt beslut, säger Carlos Rebelo da Silva (S), nämndens ordförande.