Från den 1 september är Carl-Ian Bissmark från Tjörn ytterst ansvarig räddningschef för Lilla Edets kommun genom ett avtal mellan Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.
Från den 1 september är Carl-Ian Bissmark från Tjörn ytterst ansvarig räddningschef för Lilla Edets kommun genom ett avtal mellan Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.

Räddningstjänsten styrs nu från Tjörn

Sedan hösten 2007 har Tjörn och Stenungsund en gemensam räddningschef. Nu har Carl-Ian Bissmark även rollen som räddningschef för Lilla Edets kommun.

ANNONS
|

Lilla Edet. För drygt ett år sedan fick Carl-Ian Bissmark ett uppdrag från kommuncheferna i Stenungsund och Tjörn som innebar att se över hur de kunde samarbete djupare när det gäller räddningstjänsten. I uppdraget fanns även en förfrågan om att söka upp närliggande kommuner och se om det fanns ett intresse för samarbete.

Sedan den 1 september har Carl-Ian Bissmark tagit över ansvarat som räddningschef i Lilla Edets kommun, efter att det tidigare samarbetet med Norra Älvsborgs räddningsförbund avslutats.

– Vi hjälper även till med delen som gäller tillsyn, säger Carl-Ian Bissmark.

Vi träffar honom på Lilla Edets brandstation. Göran Andersson är utsedd till verksamhetschef för stationen i Lilla Edet och räddningschefens uppdrag är att se verksamheten från ett mer övergripande perspektiv.

ANNONS

– Jag har arbetat 27 år i Göteborg och varit med och bildat räddningsförbund. Både mer och mindre lyckade, säger Carl-Ian Bissmark.

Han tar fram exemplet när Mölndal tvingades in i Storgöteborg på grund av dålig ekonomi som ett mindre bra exempel.

– Det viktigaste är att få med personalen. När vi tog in Lerum i förbundet några år senare så var det en mer förankrad och grundlig process som också blev mer lyckad.

Carl-Ian Bissmark har haft ett uppdrag att titta på om det kan bli ett utökat samarbete. Förslaget är i princip färdigt men ska förankras hos personalen i Lilla Edet först innan det presenteras.

– Det finns en samsyn hos de här tre kommunerna och alla är med i GR vilket underlättar. Om det sedan blir en nämnd, bolag, stiftelse eller ett räddningsförbund är sådant som en extern utredare tittat på, säger Carl-Ian Bissmark utan att avslöja något mer.

Även Åke Jacobssons externa utredning om en framtida organisation ska presenteras inom kort.

– Jag kan se att det sker lite dubbelarbete i dag men det avtal som släckningsavtal som i dag finns med Sjuntorp och Bohus kommer att finnas kvar. Hela Västra Götaland har också skrivit på ett avtal att vi ska hjälpa varandra. Vid oljeutsläppet på Tjörn hade jag personal från Lilla Edet och Trollhättan på plats.

ANNONS

Carl-Ian Bissmark har sett att Lilla Edet har mycket kunskap som kan tas tillvara bättre vid ett samarbete.

– När det gäller skogsbränder är räddningstjänsten här väldigt långt fram och det samma gäller vid trafikolyckor. Dessutom har de mycket bra räddningsfordon så det handlar inte bara om vad Lilla Edet kan få utan vad de kan ge till oss andra.

ANNONS