Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En kartläggning av lärarbehörigheten visar att bristen är störst i högre årskurser.

Rektorer behöver samplanera

En kartläggning av lärarbehörigheten i kommunens skolor visar att problemet är störst i högre årskurser. Det krävs enligt bildningschefen att rektorerna samplanerar sina scheman.

Bildningschefen fick i uppdrag av utbildningsnämnden att redovisa en åtgärdsplan för hur kommunens skolor ska uppfylla kraven på behörighet som skärps i juli 2015. På torsdag får nämnden den efterfrågade redovisningen.

Underlaget är en kartläggning av hur det ser ut i nuläget.

– Vi har inte någon lärare som är helt obehörig att undervisa. Ingen behöver sluta, den som är obehörig studerar och alla har en planering, säger Maria Andersson, bildningschef.

Problemet är att vissa lärare saknar behörighet i vissa ämnen.

– Med den skolstruktur kommunen har så skulle exempelvis en mattelärare åka runt mellan skolorna. Men vi har hittills varit lite pragmatiska när det gäller behörighet i SO-ämnen. Där har vi tyckt att läraren hellre ska vara i skolan än i bilen.

Störst brist på behörighet är det just i SO, samhällsorienterande ämnen. Det är geografi, historia, religion och samhällskunskap. Men det saknas även behöriga lärare i musik, bild, träslöjd och NO-ämnen, naturorienterande ämnen.

Problemet är störst på högstadiet.

– Ju äldre elever desto svårare är stoffet. Därför är det viktigt med ämnesbehörighet där. Dessutom ska de lärarna sätta betyg.

Totalt omfattar bristen på behörighet fem tjänster, men Maria Andersson upplever att skolorna hela tiden tar steg efter steg mot behörighet.

En orsak till det är de 13 lärare som vidareutbildar sig inom Lärarlyftet 2.

– Några är klara, några läser lite längre. Men de har det gemensamt att de blir bredare i sin kompetens.

Av de som läser är endast en högstadielärare. Behörighetskraven är enligt bildningschefen stora för högstadiet och då blir vidareutbildningen ganska omfattande.

Nämnden ville i sitt uppdrag att en åtgärdsplan mot behörighet skulle redovisas per skola.

– Men vi kan inte göra så. Jag ska förklara för nämnden att vi måste titta på helheten. Man kan inte bryta loss Ryrsjöskolan exempelvis. Då skulle man få byta personal.

Maria Andersson tycker det är orimligt att varje skola ska lösa sin tjänsteplanering med behöriga lärare i alla ämnen. På de små skolorna går det inte att få till heltidstjänster med det underlaget.

Hon vill att rektorerna samplanerar sina scheman och pusslar för de lärare som behöver undervisa på olika skolor.

De ökade kraven på behörighet införs 1 juli 2015. Då ska lärare och förskollärare har lärarexamen och legitimation för aktuellt ämne och åldersgrupp.