Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Sökes: Tankar om trygghet i Lilla Edet

Du som bor i Lilla Edet har nu möjlighet att tycka till om tryggheten i kommunen, genom att svara på en enkät.

Polisen, Lilla Edets kommun och invånarna tar varje år fram ett medborgarlöfte. Löftet innebär att kommunen och polisen lovar att arbeta och fokusera på specifika frågor, som invånarna tycker är viktiga för tryggheten.

LÄS MER: Sökes: Tankar om trygghet i Trollhättan

Genom att svara på en undersökning får polisen och kommunen en helhetsbild av vad som bör arbetas mer med under 2021.

LÄS MER: Sökes: Tankar om trygghet i Mellerud

Öka tryggheten genom olika aktiviteter

På polisens hemsida framgår att polisen genomför följande aktiviteter under 2020 för att öka den upplevda tryggheten i Lilla Edets kommun:

• Öka synligheten genom fot- och bilpatrullering i kommunens centralorter samt vid kommunens pendelstationer.

• Inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål och tips.

LÄS MER: Sökes: Tankar om trygghet i Vänersborg

Under samma tidsperiod genomför kommunen följande aktiviteter:

• Genomföra utbildningsinsatser för kommunens trygghetsvandrare.

• Utveckla mötesplatser i det offentliga rummet genom att skapa attraktiva vistelseytor.

• Slyröjning kring gång- och cykelvägar och siktröjning i korsningar.

• Förbättrad belysning där oskyddade trafikanter rör sig.

• Trafikreglering som främjar trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

• Prioritera vinterväghållningen så att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter främjas.

Fram till den 31 oktober kan man svara på enkäten, som tar ungefär tio minuter. Den hittar man på polisens och Lilla Edets kommuns hemsida.