SCA har bland annat en fabrik i Lilla Edet.
SCA har bland annat en fabrik i Lilla Edet.

SCA delas upp

SCA kommer under nästa år att delas upp i två bolag. Den del som håller på med hygienverksamhet, vilket bland annat sker i Lilla Edet, kommer få ett nytt namn.

ANNONS

Ett nytt namn, men annars väntar troligen inga större förändringar för verksamheten i Lilla Edet, när SCA delas upp i två olika bolag nästa år. SCA kommer under 2017 att delas upp i två olika bolag. Den enhet som håller på med hygienverksamhet, vilket bland annat sker i Lilla Edet, kommer att få ett nytt namn. "Efter en noggrann analys har vi kommit fram till att en uppdelning av SCA i två noterade bolag är det bästa sättet att fortsätta skapa aktieägarvärde, kundnytta och ytterligare utvecklingsmöjligheter"

Läs också:Uppåt på börsen – SCA rusar Dettaskriver vd Magnus Groth i ett pressmeddelande.Beslut om delningen ska fattas vid årsstämman 2017 men förslaget stöds redan av huvudägarna, enligt styrelsen. Hygienverksamheten står i dag för 85 procent av koncernens omsättning och skogsverksamheten för resterande 15. Delningen ska ske genom en utdelning till aktieägarna och en notering av hygienverksamheten, vars bolagska få ett nytt namn där Magnus Groth ska bli vd. Ulf Larsson har utsetts till vice vd. Tanken är att han senare ska bli vd för skogsindustribolaget, som behåller namnet SCA. Under onsdagsmorgonen gick information ut till företagets medarbetare på de olika enheterna. – Detta är nytt för oss också, säger platschefen i Lilla Edet, Samuel Levin. Han förväntar sig "extremt lite förändring" för verksamheten i Lilla Edet. – Vi jobbar redan som två olika enheter. Vi har fått leveranser från skogsverksamheten och det lär fortsätta även om vi blir två bolag. Därför var detta inget oväntat för mig personligen, men det är ingenting som jag hade hört någonting om innan det presenterades. Den största förändringen blir troligen namnbytet. – Jag vet lika lite som du men kan gissa att det är någonting man ska jobba fram nu. Uppdelningen sker ju först nästa år, säger Samuel Levin. Sedan 1986, då Mölnlycke gick in som ägare, har pappersbruket i Lilla Edet tillhört SCA-sfären. Brukets historia började 1881, när Carl Emil Häger hyrde tio sågar och började tillverkning av pappersmassa. Året därefter startade pappersproduktionen. – Stora investeringar har gjorts i fabriken under det senaste och framtiden ser intressant ut för oss. Vi jobbar på som vanligt och jag har inte fått några frågor från personalen angående det här beskedet, säger Samuel Levin. I dag är SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag med sammanlagt 44 000 medarbetare, och med en årsomsättning på 115 miljarder kronor. Drygt 400 av medarbetarna arbetar på fabriken i Lilla Edet.
ANNONS