Sex nämnder blir tre – och politikerna färre

Efter årsskiftet sker en rejäl politisk omorganisation i Lilla Edet, då de sex nämnderna klumpas ihop i en socialnämnd, en samhällsnämnd och en bildningsnämnd. Det innebär även att antalet politiker kommer att bli färre.
– Det här är en av åtgärderna för att effektivisera verksamheten och hålla kostnaderna nere, säger kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C)