Skolans mest populära anställningar: Leija, Isa och Azlan

På Fuxernaskolan i Lilla Edet jobbar Elisabeth Karlsson med sina hundar Leija, Isa och Azlan. Där hjälper både hon och hundarna elever med extra utmaningar att klara av sin skolgång.
– För vissa elever kan det vara en stor utmaning att kunna komma in i skolan och då kan hundarna vara till stor hjälp.