Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett av flera områden utefter älvstranden med hög skredrisk är i höjd med Hjärtum. Två riksdagsmotioner tar bland annat upp problematiken kring detta.

Skredrisken uppe på riksdagsnivå

Oron över stigande vattennivåer och behovet av skredriskåtgärder är ämne för två riksdagsmotioner. Camilla Waltersson Grönvall (M), en av motionsställarna, kommer från Lilla Edet, där skredrisken är bland de högsta i landet.

Under den allmänna motionsperioden kan riksdagsledamöterna välja vilka ämnen de vill lyfta fram.

– Eftersom jag är från Lilla Edet är skredrisken ett angeläget ämne. Jag har skrivit motionerna tillsammans med Sten Bergheden, som kommer från Mariestad där översvämningsrisken är stor.

En av motionerna tar upp finansieringen av skredsäkerhet i Göta älvdalen. Regeringen uppmanas se över möjligheten att skapa en hållbar ekonomisk modell för åtgärder som krävs.

– Det är viktigt att staten tar sitt ansvar. Det handlar om Sveriges mest skredfrekventa dalgång. Arbetet får inte stanna upp och det måste tas ett helhetsgrepp för att säkra upp.

Med den exploatering som pågår i Göta älvdalen med ny motorväg, järnväg och bostadsbyggande är sannolikheten enligt motionen stor att antal fastigheter som berörs av skredrisken ökar. Idag är det 11 000 fastigheter.

– Utredningar visa på höjd temperatur och ökad nederbörd med ett ökat vatteninnehåll i marken med ökad erosion. Skredrisksäkrande åtgärder behöver göras utan dröjsmål, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hon och Sten Bergheden vill se en långsiktig plan för åtgärder och finansieringen av dessa.

– Åtgärderna är förknippade med kostnader i miljardklassen. Det talas om 4-6 miljarder under en 20-årsperiod. Dessa kostnader riskerar att bli en tung belastning på kommunerna i Göta älvdalen.

Den andra motionen efterlyser samordning av klimatanpassningsinsatser. Även här anser man att det brådskar. I flera städer i närheten av Vänern lever invånarna med en återkommande risk för översvämning.

Ständigt varierande vattennivåer utgör, skriver motionärerna, en betydande fara för allmänheten och riskerar att medföra omfattande kostnader för samhället, om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

– Då man avvattnar Vänern ökar flödet i Göta älv vilket gör att riskerna ökar för kommuner nedströms. Även en mindre ökning av vattenflödet påverkar skredrisken.

Det krävs, står det i motionen, att alla drar åt samma håll. Det behövs en sammanhållen strategi och organisation där berörda kommuner tar ett gemensamt ansvar.