Stor larmövning på SCA för ökad samverkan

Mera samverkan mellan parterna på en olycksplats är något som går att öva på. Därför genomfördes en stor larmövning på SCA i Lilla Edet under torsdagen.

I larmövningen använder man sig av en modell som kallas 3 NS, trenivåsamverkan. Modellen har tagits fram av Johan Berlin från Högskolan Väst och Eric Carlström på Sahlgrenska akademin i Göteborgs Universitet. – Vi såg flera saker som inte fungerade på olycksplatser och har forskat fram den här övningsmodellen, säger Johan Berlin. Samverkan på olycksplatser förekommer ofta. Men i 3NS-modellen vill man se ökad samverkan över gränserna. – Det är inte alltid så lätt. Situationen är pressad och man är ofta fokuserad på sina egna insatser. Man har också olika bilder av vad som ska göras beroende på vilken organisation man tillhör och vilken utbildning man har. Här gäller det att se den andres perspektiv, säger Berlin. Själva övningen, en kemolycka på en fabrik, är okänd för deltagarna förutom för de som initierat den förstås. Två av SCA:s personal vrider sig i plågor, ytterligare blir även de drabbade av det kemiska ämnet. När räddningstjänsten anländer till olycksplatsen sätter man bland annat igång med att sanera de drabbade med tvål och vatten. Det ligger det ett stort ansvar på just räddningstjänsten i det här fallet att ta reda på vilket ämne det rör sig om. Övrig räddningspersonal får inte komma till platsen innan det är identifierat. – En kemolycka inträffar sällan och är något av det svåraste att arbeta med. En svår situation för ambulansen, de kan inte ta i de här patienterna, annars kan de också bli patienter, säger Eric Carlström. Fyra ambulansbilar får vänta runt hörnet och brandmännen får i stället bära de drabbade på bår. Hela övningen tar cirka 45 minuter. Vid genomgången kom det fram hur viktigt det är att vara tydlig vid överlämning av information. – När vi gjorde övningen andra gången kunde vi räta ut frågetecknen från första övningen, säger Ingemar Johansson, övningsledare i 3NS-akademin. Peter Potrykus, övningsledare för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund: – Vi samverkar alltid på olycksplatser, men det är sällan vi kan öva tillsammans med andra. Vi försöker hela tiden förbättra oss och tar med oss erfarenheter från detta. Även SCA ser fördelar med att hålla övningen på fabriken: – Samverkan mellan alla parter är viktig för oss, säger Joakim Molin säkerhetsansvarig.