Storbråket i Lilla Edet avgjort – avslag på Nelins överklagan

”Bypolitik, nepotism och korruption”. Hårda ord uttalades när Lilla Edets kommunstyrelse beviljade föreningen ett tillfälligt lån på 140 000 kronor. Beslutet överklagades av Andreas Nelin (KD). Nu har domen kommit: Förvaltningsrätten har avslagit överklagan.
– Ett tydligt utfall som visar att vi gjorde rätt, säger Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande.