Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arne Sjöberg tycker att länsstyrelsen alltför lättvindigt köper Eons argument för vindkraftverken utanför Hjärtum.

Svidande kritik mot Eon i ny rapport

Ovetenskaplig. Vilseledande. Skrämselpropaganda. Så beskrivs Eons underlag för vindkraftsbygget på Kärrsbacken i en färsk rapport.

TTELA skrev i slutet av juli om att mark- och miljödomstolen förbjudit Eon att uppföra två av sex planerade vindkraftverk på Kärrsbacken utanför Hjärtum.
Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet vill dock stoppa uppförandet även av övriga fyra kraftverk. Man är starkt kritisk till länsstyrelsens handläggning av frågan så här långt.

– Mitt förtroende för länsstyrelsen är urholkat. De är inte konsekventa. Tidigare har de velat att vindkraften i Hjärtum ska utgå och nu har de i tre beslut kört över kommunens vindbruksplan, säger Arne Sjöberg, ordförande i föreningen.

"Köper Eons siffror"
En av de saker man vänder sig emot är att länsstyrelsen inte ifrågasätter Eons egna utredningar, till exempel fågelinventeringar och bullerberäkningar.
– Länsstyrelsen köper Eons bullerberäkningar rakt upp och ner, anser Arne Sjöberg.

Nu har en av fastighetsägarna på platsen, tillika medlem i föreningen, på egen hand anlitat en konsult för att granska materialet. Resultatet är en skoningslös kritik av Eons siffror och påståenden.

"Vilseledande"
Docent Bertil Persson kallar Eons bildmontage i miljökonsekvensbeskrivningen för "ovetenskapligt vildeledande". Texten om ökning av koldioxidutsläpp i det fall inga vindkraftverk byggs på Kärrsbacken betecknas som "skrämselpropaganda".
Bertil Persson konstaterar bland annat i sin rapport att Eons bullerberäkningar har skett med fel förutsättningar. En klar natt med frusen mark riskerar bullret på flera ställen att överstiga tillåtna 39-40 decibel.

Tyska förhållanden
En stor del av rapporten ägnas miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). På totalt 30 punkter bemöter Bertil Persson formuleringar i MKB. Han anser att Eons påstående att vindkraftsel ersätter produktion från fossila bränslen är direkt fel applicerat på svenska förhållanden. I Sverige ersätter vindkraft bara kärnkraft och vattenkraft varför CO2-utsläppen skulle öka i stället för minska: "Texten i MKB är nog plagierad från Tyskland", skriver Bertil Persson.

Vidare ifrågasätter rapporten de siffror på verkens effektivitet som anges i MKB, liksom terrängens möjlighet att skymma synen av kraftverken.
"Sammantaget kan konstateras att vindkraftsstationen Hjärtum kommer att påverka närboendens livsmiljö och landskapet mycket mer än vad handlingarna i prospektet har givit vid handen", sammanfattar rapporten genomgången av Eons material.