Arne Sjöberg tycker att länsstyrelsen alltför lättvindigt köper Eons argument för vindkraftverken utanför Hjärtum.
Arne Sjöberg tycker att länsstyrelsen alltför lättvindigt köper Eons argument för vindkraftverken utanför Hjärtum.

Svidande kritik mot Eon i ny rapport

Ovetenskaplig. Vilseledande. Skrämselpropaganda. Så beskrivs Eons underlag för vindkraftsbygget på Kärrsbacken i en färsk rapport.

ANNONS
|

TTELA skrev i slutet av juli om att mark- och miljödomstolen förbjudit Eon att uppföra två av sex planerade vindkraftverk på Kärrsbacken utanför Hjärtum. Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet vill dock stoppa uppförandet även av övriga fyra kraftverk. Man är starkt kritisk till länsstyrelsens handläggning av frågan så här långt.

– Mitt förtroende för länsstyrelsen är urholkat. De är inte konsekventa. Tidigare har de velat att vindkraften i Hjärtum ska utgå och nu har de i tre beslut kört över kommunens vindbruksplan, säger Arne Sjöberg, ordförande i föreningen.

"Köper Eons siffror" En av de saker man vänder sig emot är att länsstyrelsen inte ifrågasätter Eons egna utredningar, till exempel fågelinventeringar och bullerberäkningar. – Länsstyrelsen köper Eons bullerberäkningar rakt upp och ner, anser Arne Sjöberg.

ANNONS

Nu har en av fastighetsägarna på platsen, tillika medlem i föreningen, på egen hand anlitat en konsult för att granska materialet. Resultatet är en skoningslös kritik av Eons siffror och påståenden.

"Vilseledande" Docent Bertil Persson kallar Eons bildmontage i miljökonsekvensbeskrivningen för "ovetenskapligt vildeledande". Texten om ökning av koldioxidutsläpp i det fall inga vindkraftverk byggs på Kärrsbacken betecknas som "skrämselpropaganda". Bertil Persson konstaterar bland annat i sin rapport att Eons bullerberäkningar har skett med fel förutsättningar. En klar natt med frusen mark riskerar bullret på flera ställen att överstiga tillåtna 39-40 decibel.

Tyska förhållanden En stor del av rapporten ägnas miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). På totalt 30 punkter bemöter Bertil Persson formuleringar i MKB. Han anser att Eons påstående att vindkraftsel ersätter produktion från fossila bränslen är direkt fel applicerat på svenska förhållanden. I Sverige ersätter vindkraft bara kärnkraft och vattenkraft varför CO2-utsläppen skulle öka i stället för minska: "Texten i MKB är nog plagierad från Tyskland", skriver Bertil Persson.

Vidare ifrågasätter rapporten de siffror på verkens effektivitet som anges i MKB, liksom terrängens möjlighet att skymma synen av kraftverken. "Sammantaget kan konstateras att vindkraftsstationen Hjärtum kommer att påverka närboendens livsmiljö och landskapet mycket mer än vad handlingarna i prospektet har givit vid handen", sammanfattar rapporten genomgången av Eons material.

ANNONS
ANNONS