Tomt på Klinten 108 i Prässebo har fått ny ägare – priset: 550 000 kronor

Försäljningen av fastigheten på adressen Klinten 108 i Prässebo är nu klar.