Upphandling i Lilla Edet anklagas för jäv

Sonen till tekniska nämndens ordförande vann kommunens upphandling av snöröjning. Mattias Ternehäll, Edetlistan, menar att det handlar om jäv. Kritiken avslås av kommunen.
– Det går inte att förkasta ett anbud med hänvisning till släktskap, säger Anna Berlin, chef för enheten stadsmiljö och trafik.